فرآیند تهیه نقشه های ساختمان تا اخذ پروانه ساخت ساختمان

برای راحتی و آسایش متقاضیان محترم طرح اقدام ملی مسکن هماهنگی با شهرداری، نظام مهندسی و دفاتر طراحی انجام گردیده است.
پیگیری صفر تا صد اخذ پروانه ساختمانی را به ما بسپارید.